VAŠKA UČNA TOČKA – MEDGENERACIJSKI DOM

V sklopu projekta MEDEGENERACIJSKI DOM bodo tako različnim generacijam, predvsem pa otrokom in starostnikom ponujene brezplačne redne mesečne priložnosti za izmenjavo izkušenj ter znanj, za medsebojno učenje in druženje. Še posebna pozornost bo namenjena starejšim, kajti v njih se skriva polno znanja in veščin, ki so jih pridobili v svojem življenju. Življenje na podeželju je bilo ne dolgo tega še kako drugačno, vsak izmed članov družine je opravljal svoje delo in s tem pridobil marsikaj, kar je bilo v takratnih časih samoumevno. Za današnji čas so vsa njihova znanja, spretnosti in veščine dragocen delček preteklosti, ki jo lahko prenesejo na srednjo in mlajšo generacijo in obratno v skupnih druženjih, ki prispevajo k aktivnemu in zdravemu življenju.

Medgeneracijske kreativne delavnice bodo zajemale tradicionalna znanja (rože iz papirja, slovenski šopek, Janška butara) kulinariko, kulturno dediščino (jagoda kot spominek), zeliščarstvo, plesne urice, praznično decembrske aktivnosti, katerih nosilec bo Turistično društvo Besnica – Janče in glasbene delavnice, ki jih bo izvajala Glasbena šola Bučar.

CILJ PROJEKTA

Izvedba projekta prispeva k tematskemu področju Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem: VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN, ki uresničuje cilj, da se omogoči čim večjo socialno vključenost in enakost prebivalcev tako na podeželju kot v urbanih naseljih v okviru podukrepa zagotoviti aktivno in zdravo življenje otrok in starostnikov.

sadnacesVAŠKA UČNA TOČKA – MEDGENERACIJSKI DOM

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja