O turističnem društvu Besnica Janče

Člani turističnega društva Besnica Janče - Sadna cesta

Ob sodelovanju prebivalcev, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Mestne občine Ljubljana, tedaj je bila to še Občina Moste Polje, se je v letu 1993 pričel izvajati program CRPOV. V času enoletne uvajalne Faze so se krajani na teh območjih odločili za prodajo pridelkov – predvsem jagod na domu. Hkrati so se pričele razvijati tudi turistične kmetije. V tem času so se izvajala različna izobraževanja, ki so doprinesla k izboljšanju kvalitete življenja ljudi na tem območju, pridelavo zanimivejših kmetijskih pridelkov in celotne ponudbe na kmetijah. Za dosego vseh ciljev se je pokazala potreba po boljšem organiziranju in sicer se je na začetku oblikovala delovna skupina za uvajanje celostnega razvoja podeželja in obnove vasi v KS Besnica, ki je bila imenovana 13. 4. 1993. Od vsega začetka nam je bil v veliko pomoč gospod Gorazd Maslo s sodelavci iz Mestne občine Ljubljana.

Pozneje so se pridelovalci jagod in ostalega sadja združili v Sadno cesto med Javorom in Jančami, vendar še vedno nismo imeli organizacije, zato je bilo na ustanovnem občnem zboru 15. Januarja 1996 ustanovljeno Turistično društvo Besnica – Janče, v katerega so se vključile vse domačije iz Sadne ceste.

Za prvega predsednika te delovne skupine je bil leta 1993 izvoljen Srečko Hribar, ki je bil skupaj s predstavniki Mestne občine Ljubljana od samega začetka idejni vodja tega programa. Nadalje pa je bil tudi kot predsednik zelo zaslužen, da se je društvo tako uspešno razvijalo, izvajalo vedno več različnih projektov in prireditev vse od leta 2003.

Od leta 2003 do 2009 je bil predsednik Zvonko Perec, ki je prav tako pustil pomemben pečat v društvu z novimi idejami, ki so se izvedle v tem obdobju.

Tako smo v tem območju pričeli tudi s postavljanjem janške butare »velikanke« pred cerkvijo Sv. Nikolaja na Jančah, za katero naredimo rože iz papirja, kar se nanaša na tradicijo izdelave papirnatih roč v teh krajih.

Postavitev Janške butare velikanke

Postavitev Janške butare velikanke

Od leta 2009 društvo vodi Srečko Birk, ki ima s svojimi najožjimi člani – upravnim odborom, veliko dela tudi zaradi nenehnih sprememb zakonov, ki močno vplivajo na samo delo v društvu ter pri izvedbah prireditev in tudi pri ponudbi na domačijah, ki so vključene v Sadno cesto.

Leta 1994 je bil izpeljan prvi podeželjski praznik jagod na Jančah, prireditev je potekala pred Planinskim domom na Jančah. V naslednjih letih smo prireditveni prostor razširili na travnik pred Planinskim domom, kjer potekajo prireditve še sedaj.

Jagodne nedelje na Jančah

Jagodne nedelje na Jančah

V letu 1995 je prireditev potekala kot praznični teden »dežela jagod«, ki se je odvijala na treh območjih in sicer na Jančah, javoru in Prežganju. V tem letu je bila izdana tudi prva zloženka, v katero je bilo vpisanih 28 domačij. V celotnem obdobju delovanja društva so bile te zloženke izdane in dopolnjene še večkrat.

Leta 1997 so bila postavljena na prireditvenem prostoru igrala za otroke, na temo »jagodožer«, izdana pa je bila tudi knjižica »V deželi jagod«.

Otroška igrala Jagodožer

Otroška igrala – Jagodožer

V letu 1998 so se člani društva odločili, da se organizira tudi predstavitev v jeseni in sicer je bil to najprej kostanjev piknik, ki pa se je v nadaljevanju preimenoval v kostanjevo nedeljo. Sprva sta bili to dve nedelji, zaradi velikega zanimanja pa so prireditev razširili na tri nedelje v mesecu oktobru.

Kostanjeve nedelje na Jančah - Sadna cesta

Kostanjeve nedelje

V istem letu je društvo za izvedbe prireditev kupilo nove stojnice, klopi, na območju Sadne ceste so bile postavljene označevalne table, ki obiskovalce pripeljejo do domačij na območju Sadne ceste. Na prireditvenem prostoru smo postavili pokrit prostor – oder za nastopajoče. Tega leta se je društvo tudi uradno vključilo v Turistično zvezo Slovenije in dobilo smo svoj prapor in prve noše.

Prazniki jagod so potekali na Jančah, vsako leto v mesecu juniju, zaradi velikega zanimanja pa smo leta 2006 prvič izvedli dve jagodni nedelji.

Turistično društvo je na tem območju odprlo dve pohodni poti in sicer Borovničevo pohodno pot, ki potega od Podgrada, čez Vnajnarje, Gabrje do Janč in Kostanjevo pohodno pot, ki pa poteka iz Sadinje vasi preko žagarskega vrha in Javora do Malega vrha.

Kostanjeve nedelje na Jančah - Sadna cesta

Smerokaz za Borovničevo pohodno pot

V okviru društva vsako leto potekajo čistilne akcije, sodelujemo z ostalimi društvi, s podružničnimi šolami na našem območju, četrtno skupnostjo. Društvo je v vsem tem času tudi redno sodelovalo na prireditvah v Ljubljani in po drugih krajih v Sloveniji.

Naše društvo je vseskozi aktivno, v zadnjih letih smo organizirali veliko različnih delavnic, na primer izdelavo rož iz papirja, kuharske delavnice, peka peciva, računalniški tečaj, plesni tečaj, ročna dela kot so pletenje košar, izdelava jagod za spominke, vezenje, šivanje in še marsikaj. Vse te aktivnosti potekajo v podružnični šoli Janče.

Delavnica šivanja

Delavnica šivanja

Od vsega začetka pa društvo organizira strokovne ekskurzije, kjer spoznavamo izkušnje, možnosti in pridobivamo ideje tudi iz drugih območij Slovenije.

Na podlagi projekta Vaška učna točka, je društvo v letošnjem letu pridobilo svoje prostore za še boljše in lažje delovanje v obnovljeni podružnični šoli Janče.

Upamo in želimo, da bo naše društvo še naprej delovalo tako uspešno in razveseljevalo vsakogar, ki obišče naše prečudovite kraje.

sadnacesO turističnem društvu Besnica Janče